ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3194 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 12610/2019 на Адм. съд - София-град
ДокладчикМария НиколоваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на12.03.2020 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на30.04.2020 г.