СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 11927/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 10.11.2015 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
-призовка изпратена с копие от жалба по факс на 19.10.15г.
2
касационен жалбоподател
-призовка изпратена с копие от жалба по факс на 19.10.15г.
3
ответник
-птизовка изпратена по факс на 19.10.15г.
4
ответник
-призовка изпратена с копия от жалби по факс на 19.10.15г.
5
ответник
-призовка изпратена с копия от жалби по факс на 19.10.15г.
6
прокурор
-

Т.Щ.