Дата:06/22/2021Касае:Акт
Вх. номер:8492Вид:Преписка
Подател:
Адрес:
Акт:Инструкция за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор
Номер:RB 421133-001-09/4А-114 от 2020 г.Издаден от: Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи
ВАС Дело:Посока: Зам. председател - I колегия
Регистрирал:Малина Паунова
Резолюция:Образувано дело C-45/21 г.