ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7197 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8513/2013 на Адм. съд - София-град
ДокладчикСоня ЯнкуловаСтатусРешено
МатерияЖалба конкурси
ВидкасацияЗаседания14.09.2015 14:00
Образувано на19.06.2015 г.Деловодител Димка Костова
Свършено на14.09.2015 г.