ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

698 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6973/2016 на Адм. съд - София-град
ДокладчикДиана ДобреваСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания04.04.2018 10:30
Образувано на17.01.2017 г.Деловодител Мая Янкова
Свършено на04.04.2018 г.