ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12378 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 433/2012 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикНиколай ГунчевСтатусРешено
МатерияОбезщетение
ВидкасацияЗаседания13.12.2012 14:00
Образувано на15.10.2012 г.Деловодител Петя Сербезова
Свършено на13.12.2012 г.