ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13770 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8894/2017 на ВАС
ДокладчикДиана ДобреваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на05.12.2017 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на19.12.2017 г.