ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12716 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8751/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЕманоил МитевСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания15.11.2017 10:30
Образувано на14.11.2016 г.Деловодител Ирина Серданова
Свършено на15.11.2017 г.