ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14021 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Решение 850/2015 на КЗК
ДокладчикКремена ХаралановаСтатусОпределено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания15.03.2016 11:00
13.12.2016 11:00
Образувано на11.12.2015 г.Деловодител Емилия Димитрова
Свършено на13.12.2016 г.