ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11048 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 855/2014 на Адм. съд - Благоевград
ДокладчикСветлана БорисоваСтатусРешено
МатерияЗакон за местното самоуправление и местната администрация
ВидкасацияЗаседания05.10.2016 14:00
Образувано на24.09.2015 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на05.10.2016 г.