ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8152 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5937/2019 на ВАС
ДокладчикАнна ДимитроваСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидкасацияЗаседания15.10.2020 10:30
Образувано на04.08.2020 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на15.10.2020 г.