ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7992 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 310/2015 на Адм. съд - Стара Загора
ДокладчикДонка ЧакъроваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на06.07.2016 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на11.07.2016 г.