ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11538 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 27 т.1 от 11.09./2019 на ВСС-Прокурорска колегия
ДокладчикГеорги ГеоргиевСтатусРешено
МатерияЗСВ/конкурси
ВидпървоинстанционноЗаседания03.12.2019 11:00
Образувано на30.09.2019 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на03.12.2019 г.