ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12024 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 972/2019 на КЗК
ДокладчикТатяна ХиноваСтатусРешено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания11.11.2019 14:00
Образувано на14.10.2019 г.Деловодител Светла Цанова
Свършено на11.11.2019 г.