ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5971 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Заповед РД 02-14-466/2015 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ДокладчикСветослав СлавовСтатусОпределено
МатерияЖалба търг
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на21.05.2015 г.Деловодител Сузана Ковачка
Свършено на04.06.2015 г.