ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10412 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4067/2017 на Адм. съд - София-град
ДокладчикДиана ДобреваСтатусОпределено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на18.09.2017 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на12.03.2018 г.