ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10061 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 654-ПВР/НС/2021 на ЦИК
ДокладчикВладимир ПървановСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на04.10.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на04.10.2021 г.