ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5264 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Заповед РД02-14-446/2015 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ДокладчикМариника ЧерневаСтатусОпределено
МатерияЖалба търг
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на07.05.2015 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на08.06.2015 г.