ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10523 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3596/2014 на ВАС
ДокладчикЗдравка ШуменскаСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания08.10.2015 09:00
Образувано на12.09.2015 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на08.10.2015 г.