ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12151 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 12312/2011 на ВАС
ДокладчикИлиана СлавовскаСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания15.11.2012 09:00
Образувано на04.10.2012 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на15.11.2012 г.