ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4003 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8380/2018 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЗдравка ШуменскаСтатусОпределено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания15.01.2020 09:00
25.03.2020 09:00
20.05.2020 09:00
16.09.2020 09:00
Образувано на09.04.2019 г.Деловодител Виктория Борисова
Свършено на16.09.2020 г.