ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7993 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Разрешение 470/2017 на Министъра на енергетиката
ДокладчикЕманоил МитевСтатусОпределено
МатерияЗПБ
ВидпървоинстанционноЗаседания14.11.2018 10:30
06.03.2019 10:30
29.05.2019 10:30
25.09.2019 10:30
Образувано на12.07.2017 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на25.09.2019 г.