ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9804 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 305/2013 на Адм. съд - Пловдив
ДокладчикАтанаска ДишеваСтатусРешено
МатерияОбществено осигуряване
ВидкасацияЗаседания28.10.2013 11:00
Образувано на11.07.2013 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на28.10.2013 г.