ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10656 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 27/11.07./2013 на ВСС
ДокладчикТодор ТодоровСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидпървоинстанционноЗаседания07.10.2013 11:00
11.11.2013 11:00
Образувано на07.08.2013 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на11.11.2013 г.