ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8250 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 741/2019 на КЗК
ДокладчикМира РайчеваСтатусОпределено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на16.07.2019 г.Деловодител Сузана Ковачка
Свършено на16.09.2019 г.