ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4406 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2271/2014 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикДонка ЧакъроваСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания07.10.2015 09:00
Образувано на16.04.2015 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на07.10.2015 г.