ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10876 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2206/2017 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЕманоил МитевСтатусРешено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания23.01.2019 10:30
Образувано на26.09.2017 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на23.01.2019 г.