ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14002 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 402/2017 на Адм. съд - Стара Загора
ДокладчикЮлия КовачеваСтатусРешено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания08.04.2019 09:00
Образувано на11.12.2017 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на08.04.2019 г.