Дата:03/17/2014Касае:Дело
Вх. номер:4820Вид:Преписка
Подател:
Адрес:
Дело:322 от 2014 г.
Прид. писмо:4041 от 2013 г.Съд:ВАС
ВАС Дело:Дело No. 4137Посока: Петчленен състав - II колегия
Регистрирал:Илияна Илиева
Резолюция:На петчленен състав на ВАС по компетентност. - 18.03.2014 г.