ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14183 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1189/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЮлия КовачеваСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания26.02.2018 09:00
Образувано на20.12.2016 г.Деловодител Мая Янкова
Свършено на26.02.2018 г.