ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1947 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8253/2018 на Адм. съд - София-град
ДокладчикМилка ПанчеваСтатусРешено
МатерияЗакон за здравето (ЗЗ)
ВидкасацияЗаседания09.04.2019 11:00
Образувано на26.02.2019 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на09.04.2019 г.