ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12971 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 151/2020 на Адм. съд - Видин
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусРешено
МатерияЗакон за младежта и спорта(ЗМлС)
ВидкасацияЗаседания15.03.2021 09:30
Образувано на08.12.2020 г.Деловодител Петя Сербезова
Свършено на15.03.2021 г.