ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5479 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6238/2019 на Адм. съд - София-град
ДокладчикАнна ДимитроваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на11.06.2020 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на26.06.2020 г.