ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5009 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 932/2016 на Адм. съд - Плевен
ДокладчикЮлиян КировСтатусРешено
МатерияЗакон за водите
ВидкасацияЗаседания22.10.2018 09:00
Образувано на02.05.2017 г.Деловодител Магдалена Георгиева
Свършено на22.10.2018 г.