ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5002 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение ЕП-23-43/2019 на ЦИК
ДокладчикНина ДоктороваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания07.05.2019 13:00
Образувано на03.05.2019 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на07.05.2019 г.