ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9765 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 576-МР/2021 на ЦИК
ДокладчикМариника ЧерневаСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на27.09.2021 г.Деловодител Светла Цанова
Свършено на27.09.2021 г.