ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13756 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1953/2020 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикИлияна ДойчеваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на31.12.2020 г.Деловодител Дафинка Добринска
Свършено на20.01.2021 г.