ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Осмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1039 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 870/2014 на Адм. съд - Плевен
ДокладчикТеодора НиколоваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседания16.09.2015 09:00
Образувано на26.01.2015 г.Деловодител Диана Тенева
Свършено на16.09.2015 г.