ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9045 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 15540/2014 на ВАС
ДокладчикСвилена ПродановаСтатусРешено
МатерияЗемеделски земи
ВидкасацияЗаседания15.09.2016 10:30
06.10.2016 10:30
Образувано на15.08.2016 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на06.10.2016 г.