ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10054 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 648-НС/2021 на ЦИК
ДокладчикЛюбомира МотоваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания05.10.2021 09:00
Образувано на04.10.2021 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на05.10.2021 г.