ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6344 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Решение 397/2018 на КЗК
ДокладчикМира РайчеваСтатусОпределено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания04.06.2018 14:00
Образувано на17.05.2018 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на04.06.2018 г.