ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

620 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4269/2016 на ВАС
ДокладчикБисерка ЦаневаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидкасацияЗаседания08.02.2018 09:00
Образувано на15.01.2018 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на08.02.2018 г.