ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3922 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Решение ЕО-1/2017 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикНаталия МарчеваСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидпървоинстанционноЗаседания31.05.2017 14:00
08.11.2017 14:00
24.01.2018 14:00
15.03.2018 14:00
Образувано на05.04.2017 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на15.03.2018 г.