ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8419 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 13595/2011 на ВАС
ДокладчикИлиана СлавовскаСтатусОпределено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания27.09.2012 09:00
Образувано на02.07.2012 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на27.09.2012 г.