ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11984 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 489/2016 на Адм. съд - София-град
ДокладчикДиана ДобреваСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания14.03.2018 10:30
Образувано на24.10.2016 г.Деловодител Мая Янкова
Свършено на14.03.2018 г.