ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Осмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3367 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Наредба 3/2012 на Министъра на правосъдието
ДокладчикДонка ЧакъроваСтатусОпределено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания13.11.2013 11:00
05.02.2014 11:00
Образувано на12.03.2013 г.Деловодител Мария Серафимова
Свършено на05.02.2014 г.