ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9645 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 549-ПВР/2021 на ЦИК
ДокладчикКремена ХаралановаСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания23.09.2021 10:00
Образувано на21.09.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на23.09.2021 г.