ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8114 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Определение 736/2019 на КЗК
ДокладчикТинка КосеваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на10.07.2019 г.Деловодител Сузана Ковачка
Свършено на11.07.2019 г.