ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

355 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 12730/2014 на ВАС
ДокладчикНадежда ДжелеповаСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания18.02.2016 09:00
Образувано на12.01.2016 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на18.02.2016 г.