ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11663 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 12034/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЕманоил МитевСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания14.02.2018 10:30
Образувано на17.10.2016 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на14.02.2018 г.